Ánh sáng chánh niệm

Ngay khi chánh niệm mới phát sinh, cái giận đã chịu ảnh hưởng của chánh niệm rồi. Chánh niệm như một ngọn đèn soi sáng, ta vừa mang đèn vào phòng thì đã có sự thay đổi trong phòng.

Dưới ảnh hưởng của ánh sáng chánh niệm, cái giận bắt đầu biến thể. Khi mặt trời lên, ánh sáng mặt trời chỉ cần chiếu vào cây cỏ và vạn vật thôi là cây cỏ và vạn vật đều chuyển biến, nghĩa là đều phát triển và trưởng thành. Ánh sáng mặt trời dường như không làm gì hết nhưng quả thật nó làm rất nhiều. Dưới ảnh hưởng của mặt trời, cây cối làm ra chất lục diệp, màu xanh của cây cỏ chính là do mặt trời làm ra vậy. Cây cỏ sinh trưởng thì các loài động vật mới có thực phẩm để sống còn. Bông hoa còn búp nhưng nếu mặt trời tiếp tục soi chiếu vào nó thì bông hoa sẽ nở. Ánh sáng mặt trời đi vào trong bông hoa, những quang tử (photons) ấy làm chuyển đổi bông hoa và khiến cho bông hoa xòe cánh.

Chánh niệm của ta cũng có tác dụng tương tự như ánh sáng mặt trời. Nếu ta kiên trì đem ánh sáng chánh niệm soi rọi vào các tâm tư ta thì các tâm tư ấy sẽ chuyển đổi và biến thể.Trích ” Con đường chuyển hóa” – Sư Ông Làng Mai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.