Bốn người bạn tốt – khi có hãy trân trọng

Bốn người bạn tốt – khi có hãy trân trọng:

1. Người bạn giúp đỡ chúng ta. Đó là những người:

– Nhắc nhở mỗi khi chúng ta cẩu thả hoặc lơ đễnh.
– Bảo vệ tài sản của chúng ta.
– Che chở và an ủi chúng ta trong những lúc chúng ta sợ hãi.
– Giúp đỡ nhiều hơn mức độ mà chúng ta yêu cầu.

2. Người bạn quan tâm tới chúng ta trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Đó là những người:

– Tin cẩn chúng ta.
– Giữ kín những tâm sự riêng tư mà chúng ta đã thố lộ.
– Không bỏ rơi chúng ta khi chúng ta lâm nạn.
– Có thể hy sinh thân mạng cho chúng ta.

3. Người bạn khích lệ chúng ta đi theo đường chánh đạo và làm cho chúng ta trở nên người tốt hơn. Đó là những người:
– Phản đối khi chúng ta làm những việc quấy ác.
– Khích lệ khi chúng ta làm những việc lành thiện.
– Tạo điều kiện cho chúng ta nghe những lời dạy hữu ích.
– Chỉ cho chúng ta con đường đi đến hạnh phúc.

4. Người bạn có lòng bi mẫn và cảm thông. Đó là những người:
– Cảm thông cho chúng ta những khi chúng ta thất bại.
– Hân hoan đối với những thành công và phát đạt của chúng ta mà không ganh tỵ.
– Phản bác những ai nói xấu chúng ta.
– Tán thưởng những ai nói tốt chúng ta.

(Thư viện Hoa sen)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: