Cách ứng xử của người Phật tử trước pháp nạn truyền thông 2024

TUBAHI xin chia sẻ cách ứng xử của người Phật tử trước pháp nạn truyền thông 2024

1. Không tin vào những clip cắt ghép, những thông tin chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội.

2. Không chạy theo hiện tượng sư giả trái với giới luật Phật giáo được thổi phồng trên mạng xã hội.

3. Không chia sẻ các thông tin trái chiều nhằm triệt tiêu niềm tin của tín đồ Phật giáo và hủy báng Tam Bảo.

4. Không im lặng trước những thông tin không đúng sự thật và tà kiến.

5. Không mất niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng và tịnh giới dù dư luận đang xuyên tạc Phật giáo.

6. Không bỏ chùa, mà trái lại tích cực tới lui, tham dự các khóa tu, để duy trì nguồn lực Phật tử. Cũng như vì bảo vệ sự an toàn của Tăng Ni.

7. Không hủy báng Tam Bảo vì chạy theo dư luận, vẫn phụng sự, cúng dường hộ trì Tam Bảo để tích phước.

8. Không vạch lỗi, nói xấu Tăng Ni vì đã có Tăng đoàn xử lý.

9. Không chạy theo sự dắt mũi truyền thông của ngoại đạo, phải thấu rõ dụng ý bất chánh của họ.

10. Không dốt nát kinh điển, để bị người khác cải đạo, lôi kéo tạo ác nghiệp phỉ báng Tam Bảo.

Là Phật tử, quý vị phải giữ vững niềm tin nhân quả. Phải một mực trung kiên, hộ trì Tam Bảo, vì sự tồn vong của chánh pháp. Phải học và tu, nếm được pháp lạc, đầy đủ chánh kiến để trở thành người Phật tử chân chính. Phải đem ánh sáng trí tuệ đó, lan tỏa trong gia đình và xã hội. Phải nuôi dưỡng con mình trở thành người Phật tử thuần thành. Đó là trách nhiệm hộ pháp của người con Phật.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay