Đạo Tâm Kiên Cố

Hỏi: Làm sao cho đạo tâm con kiên cố dù nghịch cảnh xô đẩy hay những lúc con trễ nải, con không kiểm soát được thân tâm mình?

Trả lời: Tất cả đều do phước tôn kính Phật, lễ kính Phật. Nên cái phước mà lễ kính Phật là cái phước nền của mọi cái công đức. Không có lễ kính Phật, thì đừng có hòng có chuyện gì tốt đẹp lên, nhớ như vậy.

sau này mình có tu tới Hòa thượng gì, cao siêu gì cũng đừng bỏ lễ Phật, đó là nền tảng. Ai bỏ lễ Phật rồi bắt đầu đời tu đi xuống dần trở lại từ từ, từ từ.

st

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay