Hiểu về Bát Chánh Đạo

Bát Chánh Đạo là gì?

Bát chánh đạo là con đường chân chánh có tám chi, giúp chúng sanh hướng đến một đời sống cao thượng, hạnh phúc. Bát thánh đạo là tám phương tiện vi diệu đưa chúng sanh đến đời sống an lạc, giải thóat, tiến đến địa vị giác ngộ. Những bậc Hiền, Thánh nương theo tám phương tiện này để đi đến Niết bàn, Phật quả.

Bát Chánh Đạo được chia thành 03 phần: GIỚI – ĐỊNH và TUỆ

Trong đó:

– Giới:Cần giữ được Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng là những thứ sẽ có tác động vào thế giới bên ngoài và tạo ra phản lực vào TÂM.

Nếu mở những cánh cửa này (phạm vào 05 giới) thì TÂM sẽ liên tục phải chịu sự tác động bởi các PHẢN LỰC đó mà không có tĩnh.

Nên giữ GIỚI, thực hành Chánh NgữChánh Nghiệp, Chánh Mạng là sự bảo về cho công phu hành thiền, thanh lọc tâm sau này.

– ĐỊNH: Bao gồm Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định giúp tạo MÔI TRƯỜNG ỔN ĐỊNH vững vàng và liên tục cho việc quan sát ngôi nhà TRONG TÂM và TRONG THÂN. Tìm lọc những HẠT GIỐNG XẤU và PHÁT TRIỂN các hạt giống tốt. Đây là NỀN TẢNG cho quá trình phát triển TUỆ.

Hãy hiểu CHÁNH ĐỊNH này như LÒ LUYỆN ĐAN của Thái Thượng Lão Quân vậy. Liên tục những bất tịnh khởi sinh, liên tục nhiệt bốc lên và CHÁNH NIỆM như là Mắt Lửa Ngươi Vàng có thể nhìn thấu đạo mọi ngóc ngách và sự chuyển hóa của sự vật bên trong Lò Luyện Đan mà không bị dao động xuy xuyển.

Nếu Lò Luyện được nung nấu bằng ngọn lửa Chánh Tấn liên tục, mạnh mẽ, bền bỉ thì sẽ tạo ra được những viên LINH ĐAN thuần khiết.

 TUỆ: Là những HẠT CHÂU thanh tịnh tuần khiết được tinh luyện thành CHÁNH TƯ DUY và đặc biệt là THẤY ĐƯỢC SỰ DỊCH CHUYỂN SANH DIỆT, SANH DIỆT, SANH DIỆT liên tục liên tục của SỰ THẬT (chính là CHÁNH KIẾN) từ đó mà giải phóng hết các BẤT TỊNH và Chỉ còn giữ lại những HẠT CHÂU QUÝ GIÁ là các PARAMIS (Ba La Mật) và cuối cùng là tạo ra sự CHUYỂN HÓA ngưng tụ thành cấu trúc bền vững không thể xuy xuyển.

Đây là một TIẾN TRÌNH, đành là một CON ĐƯỜNG giúp cho ta có thể THOÁT KHỎI KHỔ ĐAU và có được HẠNH PHÚC thực sự, Hạnh phúc thực sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay