Sức mạnh bên trong

Khi chúng ta đang gặp khó khăn hay đang đứng trước nghịch cảnh, chúng ta quyết không để bị nhấn chìm trong tình cảnh đó, mà phải cùng nhau tìm hướng thoát ra. Tuy nhiên, con đường thoát ra hay đi lên thật không ngờ là nó không ở bên ngoài, mà ở bên trong chính ta. Khi đã có được “sức mạnh bên trong” thì ta sẽ có đủ bản lĩnh để đối mặt và vượt qua gian khó, như một lẽ tự nhiên của đời sống.

– Thầy Minh Niệm –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay