Tag Archives: chữ OM

GIỚI THIỆU VỀ CHỮ OM ( 🕉 PHẠN NGỮ )

Chữ OM là một phiên âm tiết hay phiên âm vần của những âm thanh được kết lại từ những chữ : A. U. M, trong phạn ngữ, và cũng là một âm thanh có một không hai trên đời, bởi vì Âm Thanh Vần này bao gồm tất cả sự cấu tạo của Vũ […]

Nhắn tin
Gọi ngay