Tu Tâm Khó Hay Không?

Con người mỗi ngày có hàng chục nghìn suy nghĩ khác nhau, họ cũng không biết nó đến từ đâu, có những suy nghĩ rất xấu, rất tệ cứ tự động tuôn trào không sao kiểm soát. Khi danh – lợi – tình ăn sâu vào tiềm thức thì làm sao ngừng suy nghĩ, làm sao kiểm soát. Khi bản chất bên trong có vấn đề không tự tìm vào sâu thẳm thì biện pháp bên ngoài liệu có tác dụng? Không ngừng suy nghĩ, tư tưởng hỗn loạn phải chăng do trong tư tưởng bất tịnh, phải chăng do tâm bất thuần.

Chỉ có thể thay đổi từ bản chất bên trong, chỉ khi tu tâm, xả bỏ hết nhưng thứ xấu từ tận cùng sâu thẳm thì lúc ấy phản ảnh ra ngoài mới không có những suy nghĩ xấu, mới kiểm soát xúc cảm, mới có thể khắc chế bản thân.

Tu tâm nói dễ nhưng làm được hoàn toàn không dễ dàng. Chỉ một câu nói nhưng mất cả đời có thể cũng chưa tu thành. Một đứa trẻ lớp 1 làm sao có thể giải toán đại học nếu không có thầy chỉ dạy, nếu tự mò mẫm thì liệu có thể tốt nghiệp và liệu có thể không bị sai đường lạc lối?

Người tu luyện không có Pháp chỉ đạo để tu, không học Pháp thường hằng thì làm sao có thể tu tâm được? Thậm chí có Pháp rồi nhưng không thực tu thì liệu tâm tính có cải biến? Liệu tâm có thuần tịnh?

Chỉ khi bản chất bên trong thay đổi, chỉ khi tâm thuần tịnh thì toàn bộ bên ngoài sẽ biến đổi hết sức mạnh mẽ…phải chăng có thể đạt được thân thể Kim Cương bất hoại, vô ưu vô lo hết sức thoải mái.

Đắc Đại Pháp đã là quá may mắn cho sinh mệnh là điều sinh mệnh mong chờ từ vạn cổ nhưng nếu không thực tu thì đáng tiếc lắm thay.

Duyên đến xin hãy nắm bắt, đừng để qua đi rồi hối hận không nguôi.

Mong rằng phúc lành Đại Pháp đến với bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay