Vô Thường

Trước kia cứ nghĩ là “Vô thường” là sống nay chết mai, nhưng hiểu đầy đủ hơn thì:

Nay yêu mai ghét cũng là vô thường

Nay giàu mai nghèo cũng vô thường Nay trên đỉnh cao mai xuống vực đó cũng là vô thường

Nay có nhiều bạn yêu thương mai chẳng có ai đó cũng là vô thường.

Nay lên voi mai xuống chó đó cũng là vô thường.

Nay thả tim mai bị block cũng là vô thường. ……..

Tóm lại “ai rồi cũng sẽ khác” Vậy nên vui được khoảnh khắc nào thì trọn vẹn khoảnh khắc đó, trân quý từng phút giây. Bởi vì không có gì là mãi mãi và không có gì là vĩnh hằng, mọi thứ luôn thay đổi theo thời gian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: