Ý NGHĨA VÔ LƯỢNG THỌ, VÔ LƯỢNG QUANG, VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC LÀ GÌ ?

Ý NGHĨA VÔ LƯỢNG THỌ, VÔ LƯỢNG QUANG, VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC LÀ GÌ ?

1. Ý NGHĨA VÔ LƯỢNG THỌ :

– Khi thế giới này chưa hình thành là đã có Ngài rồi.

Khi chưa vào thai mẹ cũng là Ngài.

– Khi vào thai mẹ cũng là Ngài.

– Khi mẹ sanh ra cũng là Ngài.

– Khi làm muôn hạnh lành ở thế giới này cũng là Ngài.

– Khi tứ đại của Ngài tan rã, chứ cái Chân Thật Ngài vẫn còn.

– Khi theo nghiệp luân chuyển trong lục đạo cũng là Ngài.

– Khi vượt ra ngoài Tam giới cũng là Ngài.

– Khi trở thành Đấng Thanh Tịnh cũng là Ngài.

■ Nói tóm lại, Ngài không khi nào chết, mà cứ đi, cứ đi mãi theo nghiệp thức. Ngài chỉ thấy tứ đại đi theo Ngài có tan, có hợp, chứ Ngài không có tử, vì vậy gọi Ngài là Vô Lượng Thọ.

2. Ý NGHĨA VÔ LƯỢNG QUANG.

– Ngài sáng suốt và trùm khắp, không chỗ nào tối tăm, nên gọi là VÔ LƯỢNG QUANG.

3. Ý NGHĨA VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC.

– Từ nơi cái THANH TỊNH của Ngài lưu xuất ra muôn HẠNH LÀNH .

– Lưu xuất ra tình thương, gọi là TỪ BI.

– Lưu xuất ra nhẫn nhịn, gọi là NHẪN NHỤC.

– Lưu xuất ra buông xả, gọi là HỶ XẢ.

☆ BUÔNG BỎ HAI BÊN ĐÓ LÀ :

– Phải quấy.

– Hơn thua.

– Thương ghét

….v…v…..

Nếu chúng ta hiểu đúng và hành đúng lời Đức Phật dạy CHẮC CHẮN ĐƯỢC GIẢI THOÁT.

Trích Q1 Thiền Tông ” Tu theo pháp môn nào dễ Giác Ngộ và Giải Thoát của doạn giả Nguyễn Nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay