Về TUBAHI

Thực phẩm chay TUBAHI được sáng lập bởi ông Trần Anh Tuấn

Chay TUBAHI được thành lập 2/2020 chuyên phân phối các sản phẩm Chay Chúc Hạnh trên toàn quốc. Chúng tôi tìm kiếm các CTV (10%) và Đại lý (20%) tham gia vào hệ thống phân phối của chúng tôi (ưu tiên miền Bắc).

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0904144431