Tâm Thiện – Tâm Ác

Người mà có tâm thiện,
Khí thiện sẽ tụ về.
Được quí nhân phù trợ,
Tâm thức không nặng nề.

Ngược lại, người tâm ác,
Khí ác sẽ bao quanh.
Bị yêu ma xúi bẩy
Làm những việc chẳng lành.

Tâm thiện và tâm ác
Hiện trên mặt từng người.
Người tâm ác u ám.
Người tâm thiện hay cười.

Người tâm ác muốn nhận.
Người tâm thiện muốn cho.
Người tâm thiện thanh thản.
Người tâm ác buồn lo.

Nhân chi sơ bản thiện.
Ai cũng tốt ban đầu.
Rồi thế này, thế nọ,
Ấy là chuyện về sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay