Tham dục

…Chúng ta thường không bằng lòng với hiện tại của mình. Chúng ta hay đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta muốn có địa vị cao hơn, muốn có nhiều tiền hơn. Có hai triệu rồi nhưng mình vẫn thấy chưa đủ, chắc phải có hai triệu rưỡi mới vừa. Khi may mắn có được bốn triệu thì lại thấy bốn triệu vẫn chưa thấm vào đâu. Mình muốn di chuyển, muốn đi tìm cầu nhiều hơn nữa… Đó gọi là túi tham không đáy.

Khi đã ôm một khối tham dục thì có bao nhiêu mình cũng không thấy đủ. Nhưng người buông bỏ được khối tham dục, tức là người thực tập tri túc ( biết đủ ), thì lại có cảm tưởng mình rất đầy đủ. Buông bỏ rồi mình không cảm thấy mất mát gì mà trái lại còn cảm thấy rất nhẹ nhàng và hạnh phúc .Chúng ta luôn không bằng lòng với những điều kiện mình đang có nên chúng ta luôn chạy đi tìm cầu.

Tham dục là những cơn lũ lụt. Khối tham dục như dòng nước cuốn mình đi, cuốn thế gian đi. Cơn lũ lụt cuốn trôi tất cả. Khi mình đã có thái độ dừng lại, không còn muốn chạy nữa thì tự nhiên cơn lũ lụt kia cũng dừng lại.

Trích: Đạo Bụt Nguyên Chất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay