Quả báo khinh báng tăng chúng rất nặng

Lâu nay có kha khá người không hiểu về phật pháp rêu rao trên mạng một loại tà kiến cực kỳ nguy hại: Quy y Phật, Quy y Pháp, không quy y Tăng! Tôi lần đầu đọc thấy việc này cũng kinh tâm động phách! Không nghĩ hàng Phật tử tại gia lại có thể điên đảo đến vậy!

Bạn phải hiểu rằng: Quy y Tam Bảo, nghĩa là quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Nếu không có Tăng chúng làm sao lễ quy y có thể trọn vẹn nghi thức cho được? Thiếu chư Tăng tác bạch chứng minh vậy bạn gọi là quy y gì? Quy y nhị bảo chăng? Đức Phật đâu có dạy người như thế?

Đành rằng thời mạt pháp, tăng chúng có người thế này người thế khác. Nhưng phải biết rằng các Thầy vốn cũng đang là Phàm phu, cũng đang tu sửa mình theo chánh pháp. Mà đã là phàm phu ai lại chẳng có lỗi lầm?

Chúng ta không thể vì một vài Thầy sai trái mà sanh tâm hủy báng Tăng chúng được. Quả báo kinh tăng báng chúng vô cùng khủng khiếp, điều này không thể không biết! Chúng ta là Phật tử tại gia, lỗi lầm sai trái còn vô lượng vô biên. Đừng áp đặt các Thầy phải làm bậc thánh nhân, không chút lỗi lầm!

Vả nữa nếu cổ súy cho việc không quy y Tăng, vậy ai giảng pháp cho chúng sanh? Phật tử tại gia có thể giảng đó chăng? Vâng bạn am hiểu Phật pháp, có thể nói giảng cho người thân nghe. Nhưng bởi bạn không giữ giới, thân tâm không thanh tịnh, quỷ thần chịu nghe lời bạn đó chăng?

Lục đạo luân hồi đâu phải chỉ mỗi loài người, khổ cũng đâu có chỉ riêng loài người. Không có Tăng vậy chúng sanh trong các cõi giới khác biết nương tựa nơi đâu? Ai giảng pháp để họ biết đường mà ra khỏi sanh tử luân hồi?

Vậy nên thứ tà kiến này tác hại vô cùng kinh khủng, nó hủy diệt Phật pháp chớ không đơn giản đâu!

Phật tử tại gia cần hết sức lưu tâm để ý việc này.

ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay