Tu học và hành đạo của ông Lê Anh Tú [Minh Tuệ] là hoàn toàn sai đạo lý nhà Phật

Qua nghiên cứu về cách tu học của ông Minh Tuệ trong thời gian qua, có thể nói ông Minh Tuệ đã tạo nên 01 sự cách tân rất tự do trong việc tu học và hành đạo. Không cần thực hiện theo quy định của pháp luật, truyền thống tu tập và quy định của thiền môn đã có từ hàng ngàn năm qua như:

1. Không cần có căn cước công dân và không cần đăng ký nơi cư trú theo quy định của pháp luật, vì cứ đi suốt ngày một cách vô định, lấy nghĩa trang, rừng, nhà hoang… làm nhà. Khi có công an hỏi đến thẻ căn cước công dân thì ông Minh Tuệ đã trả lời không có.

2. Khi đi tu theo ông Minh Tuệ là không cần phải xin phép cha mẹ và người thân, không cần điền mẫu lý lịch có chính quyền xác nhận theo quy định của pháp luật. không cần có thầy tổ hướng dẫn tu học. Ông Minh Tuệ hướng dẫn là chỉ cần ngưỡng mặt lên trời: Tự Quy y Phật, tự Quy y Pháp và tự Quy y Tăng là đã trở thành một vị Tỳ kheo.

3. Thọ giới không cần phải học thuộc kinh điển và giới luật theo truyền thống thiền môn quy định, không cần đăng đàn thọ giới, không cần có giới sư truyền trao giới pháp và được tự mình chọn pháp danh, như trong đoàn người cùng đi với ông Minh Tuệ có ông tự đặt cho mình cái tên Thích Tự Do, tự cạo đầu tự chọn pháp danh, tự đắp y.

4. Đối với việc hành đạo của ông Minh Tuệ thì không cần có tổ chức tôn giáo và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo mà Nhà nước đã quy định, vì chỉ cần nhân danh học tu theo Phật là được đi khắp mọi nơi, được tập hợp quần chúng bất cứ nơi nào mình muốn. không cần thực hiện theo quy định xin thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo luật quy định, chỉ cần thấy nơi nào phù hợp với sở thích thì dừng chân ở lại mà không cần xin phép bất cứ tổ chức hay cơ quan nào, khi có quần chúng tập hợp lại hỏi “ĐẠO” thì dù bất cứ nơi đâu vẫn thoải mái trả lời và thuyết giảng, chẳng cần đăng ký tập trung đông người thuyết giảng ngoài cơ sở tôn giáo theo quy định của pháp luật.

5. Không cần đăng ký nơi tu học và hành đạo hay thuyên chuyển hoạt động tôn giáo theo quy định của Pháp luật, vì không có nơi cư trú ổn định, suốt ngày chỉ đi hành khất ngoài đường từ nơi này sang nơi khác, nên cũng không cần ai quản lý và cũng không thuộc về người của tổ chức nào trong xã hội này.

ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay