Xá lợi là gì? Cúng dường Xá lợi có công đức ngang bằng cúng dường Phật

Xá lợi là biểu tượng linh thiêng của Phật giáo, không gặp ở tôn giáo nào khác. Xá lợi không bị cháy ở nhiệt độ cao, lưu giữ hàng ngàn năm không hư hại,… Bên cạnh đó, có nhiều thắc mắc, nghi ngờ xoay quanh Xá lợi, ví dụ như do ăn chay lâu ngày tạo ra,… 

Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kinh điển và lịch sử Phật giáo, chúng ta sẽ có niềm tin về Xá lợi. Trong kinh Sư Tử Hống, Đức Phật dạy: “Dù bây giờ cúng dường Như Lai hay là mai sau cúng dường Xá lợi, công đức tích tụ ngang bằng như nhau và quả gặt hái ngang bằng như nhau”.

Vậy Xá lợi là gì? Những hiện tượng khó lý giải của Xá lợi có thật không? Để tìm hiểu, mời các bạn đọc bài viết sau đây. 

Xá lợi là gì?

Xá lợi bao gồm Xá lợi Phật và Xá lợi của các vị cao Tăng. Xá lợi Phật là kết tinh đặc biệt từ kim thân của Đức Phật, thu nhận được từ tro cốt của Ngài sau khi làm lễ Trà tỳ (Hỏa táng). Tức là khi Đức Phật qua đời, từ tro cốt của Ngài sau khi hỏa táng, các đệ tử thu nhận được những viên Xá lợi có hình dạng giống như hạt ngọc.

Ngọc Xá lợi
Ngọc Xá lợi

Không chỉ Đức Phật mà các vị cao Tăng cũng có Xá lợi. Xá lợi của Đức Phật và các vị cao Tăng hiện đang được lưu giữ tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới, như Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Sri Lanka, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, …. 

Ở Thái Lan, chùa Wat Yannawa (Băng Cốc) đang lưu giữ rất nhiều Xá lợi Phật và các bậc A-la-hán.

Hay ở Việt Nam, nhiều chùa cũng rước được Xá lợi Phật về thờ phụng như chùa Quán Sứ, Ba Vàng, Bái Đính, Viên Đình,… Ngoài ra, tháp Phổ Minh (Thái Bình) đang lưu giữ Xá lợi của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chùa Ba Vàng lưu giữ Xá lợi của các đại đệ tử Đức Phật như Ngài Mục Kiền Liên, La Hầu La,…

Tháp Xá lợi Phật và các vị A-la-hán ở chùa Wat Yannawa (Băng Cốc, Thái Lan)
Tháp Xá lợi Phật và các vị A-la-hán ở chùa Wat Yannawa (Băng Cốc, Thái Lan)
Xá lợi của các cao Tăng ở chùa Wat Yannawa (Băng Cốc, Thái Lan)
Xá lợi của các cao Tăng ở chùa Wat Yannawa (Băng Cốc, Thái Lan)
https://youtube.com/watch?v=N1BA5ZOFilA%3Frel%3D0

Những hiện tượng khó lý giải của Xá lợi

Không bị nung chảy ở nhiệt độ cao

Có thể đốt Xá lợi ở nhiệt độ rất cao (mấy nghìn độ C) mà Xá lợi không cháy và bị nóng chảy. 

Xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức là ví dụ điển hình. Năm 1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã quyết tự thiêu để bảo vệ Phật Pháp trước chế độ cai trị độc tài Ngô Đình Diệm. Cả thân người Ngài cháy rực, thế nhưng trái tim Ngài vẫn còn nguyên vẹn. 

Sau đó, ông trùm mật vụ Trần Kim Tuyến đưa trái tim của Hòa thượng đốt ở lò thiêu 4000oC, nhưng trái tim Ngài vẫn đỏ rực, không tan rã một cách diệu kỳ.

Hiện nay, Xá lợi tim bất diệt này đang được lưu giữ tại chi nhánh phía Nam của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Xá lợi tim của Bồ tát Thích Quảng Đức đốt ở 4000oC không bị nóng chảy
Xá lợi tim của Bồ tát Thích Quảng Đức đốt ở 4000oC không bị nóng chảy

Không bị hoại 

Xá lợi của Đức Phật hay Xá lợi các vị cao Tăng đã trải qua hàng ngàn, hàng trăm năm nhưng không có dấu hiệu bị hư hoại. 

Ví dụ, ở chùa Đậu (Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam) hiện đang lưu giữ Xá lợi toàn thân của Thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Thân của các Ngài, tính đến nay đã tồn tại gần 400-500 năm không bị hư hoại. 

Xá lợi toàn thân Thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu
Xá lợi toàn thân Thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu

Ở Trung Quốc có Hòa thượng Hải Hiền (Hà Nam). Khi viên tịch, Ngài ngồi trong cang (chum) 6 năm lẻ 100 ngày. Lúc mở cang ra, thấy Ngài đã để lại Xá lợi toàn thân.

Nhục thân bất hoại của Hòa thượng Hải Hiền
Nhục thân bất hoại của Hòa thượng Hải Hiền

Nổi lên mặt nước

Khi đặt vào trong nước, các viên Xá lợi nhỏ có thể nổi lên mặt nước.

Tự chuyển động

Nếu có một viên Xá lợi của Phật, xung quanh có những viên Xá lợi của các vị Thánh Tăng A-la-hán thì tự nhiên các viên của các vị Thánh Tăng A-la-hán sẽ hội tụ, hút về phía Xá lợi của Đức Phật. 

Ngoài ra, truyền hình Việt Nam VTV1 cũng đã từng đưa tin về Xá lợi tóc Đức Phật chuyển động ở bản tin “Hành trình tới vùng đất đầu tiên được gặp Đức Phật” năm 2017.

VTV1 đăng tải thông tin về Xá lợi tóc Phật, trong video có thể thấy hình ảnh Xá lợi chuyển động
VTV1 đăng tải thông tin về Xá lợi tóc Phật, trong video có thể thấy hình ảnh Xá lợi chuyển động

Xá lợi có thật không?

Trước những hiện tượng khó lý giải của Xá lợi, nhiều người đã nghi ngờ rằng Xá lợi không có thật. Tuy nhiên, Xá lợi hoàn toàn có thật, được minh chứng rõ ràng qua kinh điển, qua thực tế được lưu giữ tại các bảo tàng, tu viện, chùa chiền trên thế giới và được công nhận bởi các cơ quan Nhà nước.

Sở dĩ chỉ có đạo Phật xuất hiện Xá lợi là vì đạo Phật tu Giới – Định – Tuệ, tu chính định và có chánh trí tuệ.

Xá lợi Phật chính là bảo vật thiêng liêng vô cùng quý báu được kết tinh từ các công đức Ba La Mật, từ Giới – Định – Tuệ – Giải Thoát – Giải Thoát Tri Kiến mà thành. Với lòng từ bi vô lượng thương xót chúng sinh thời mạt Pháp, Ngài đã lưu lại Xá lợi kim thân giúp chúng sinh được gieo duyên với Tam Bảo, kết duyên với chính Pháp.

Còn các quan điểm ở bên ngoài như ăn chay nhiều, các chất xơ và canxi kết tinh lại thành sỏi ở trong và biến thành Xá lợi là chưa có cơ sở vì con trâu, bò cả đời ăn chay nhưng đốt lên thì không có Xá lợi. Vậy có thể khẳng định rằng việc ăn chay lâu năm không phải là nguyên nhân sinh ra Xá lợi.

Chiêm bái, đảnh lễ Xá lợi được phước báu lớn

Cúng dường Xá lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Phật

Trong kinh Sư Tử Hống, Đức Phật dạy: “Dù bây giờ cúng dường Như Lai hay là mai sau cúng dường Xá lợi, công đức tích tụ ngang bằng như nhau và quả gặt hái ngang bằng như nhau”. Như vậy, nếu ai được sinh ra trong thời Đức Phật tại thế và được cúng dường Ngài thì công đức ngang bằng với người cúng dường Xá lợi Phật sau khi Ngài nhập diệt.

Nay Đức Phật đã nhập diệt rồi, chúng ta không thể đến cúng dường Ngài được. Nhưng Ngài nói rằng, cúng dường Xá lợi thì công đức ngang bằng cúng dường Ngài. Như vậy, Xá lợi là hiện thân cho sự từ bi vô lượng của Ngài; tiếp tục mang đến lợi ích cho chúng sinh về sau.

Được sinh vào cõi an lành, tốt đẹp và chuyển nghiệp

Về việc xây tháp thờ Đức Phật, tháp thờ Xá lợi Phật; kinh Tạng Nam Truyền, Trường Bộ kinh Nikaya tập 2, trang 150 – phẩm kinh Đại Bát Niết Bàn có viết: “Này Ananda, vì lý do gì, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: “Đây là tháp của Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri”. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ sanh lên thiện thú, cảnh giới chư Thiên.

Này Ananda, vì lý do này, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp”.

Như vậy, theo văn kinh, chỉ một niệm vui theo, chắp tay lễ bái Xá lợi cũng khiến cho chúng ta có phước báo sinh Thiên (lên cõi Trời). Nếu được sinh Thiên thì đương nhiên, nghiệp của chúng ta cũng sẽ được chuyển hóa. Người nặng thì sẽ chuyển được phần ít, người nhẹ thì chuyển được phần nhiều, nhưng chung quy là đều sẽ được chuyển hóa.

Trong sáu cõi luân hồi thì ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là rất khổ, chỉ cõi Người và Trời là bớt khổ hơn. Cho nên, nếu được sinh lên Trời thì sẽ được hưởng nhiều sự sung sướng.

Khởi tâm hoan hỷ trước Xá lợi Phật sẽ được phước báo sinh lên cõi Trời
Khởi tâm hoan hỷ trước Xá lợi Phật sẽ được phước báo sinh lên cõi Trời
https://youtube.com/watch?v=MJyARfwuTxs%3Frel%3D0

>> Một số bài kinh Phật dạy về Xá lợi:

Xá lợi trên thế giới và ở Việt Nam

Đại sứ Hoa Kỳ chiêm bái Xá lợi Răng Phật tại chùa Sri Dalada Maligawa (Kandy, Sri Lanka)
Đại sứ Hoa Kỳ chiêm bái Xá lợi Răng Phật tại chùa Sri Dalada Maligawa (Kandy, Sri Lanka)
Công chúa Thái Lan chiêm bái Xá-Lợi Thánh Tăng tại Ấn Độ
Công chúa Thái Lan chiêm bái Xá-Lợi Thánh Tăng tại Ấn Độ
Các cao Tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam rước ngọc Xá lợi Phật về chùa Bái Đính, Ninh Bình năm 2010 (Hình ảnh ghi nhận tại sân bay)
Các cao Tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam rước ngọc Xá lợi Phật về chùa Bái Đính, Ninh Bình năm 2010 (Hình ảnh ghi nhận tại sân bay)

Qua những chia sẻ từ Cô Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán (Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa), chúng ta đã khẳng định được rằng, Xá lợi của Phật và các vị cao Tăng là có thật. 

Hy vọng quý vị sẽ đảnh lễ, chiêm bái Xá lợi của Đức Phật cùng các bậc Thánh Tăng với tâm hoan hỷ và luôn nhớ về ân đức, lòng từ bi của các Ngài, từ đó khởi sinh được hạnh phúc trong thân tâm, nhận được nhiều phúc lành cho chính mình và gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one