Đi Chùa đầu năm, phân biệt đâu là Đạo Phật, đâu là Đạo Lão

1. Không phải Đạo Phật

+ Cúng bái

+ Sắm sửa đồ lễ lên Ban

+ Xin lộc

+ Thắp hương

+ Đốt Vàng mã

+ Hình nhân thế mạng

+ Xin quẻ, săm

+ Bói toán

+ Tử vi

+ Tướng số

+ Ghi sớ

+ Bùa chú

+ Cầu tài cầu lộc, cầu con cái, sức khoẻ, vạn ỵ như sứ …

+ Oan gia trái chủ

+ Phong thủy

+ Giải sao

+ Cúng cô hồn

+ Ngọc hoàng thượng đế, nam tào bắc đẩu…

2. Dân gian tín ngưỡng Việt Nam

+ Tam toà Thánh mẫu

+ Ban Mẫu

+ Ông Hoàng

+ Ban Thánh

+ Ban cô, ban cậu

+ Đình đền miếu…

3. Đạo Phật Phát triển

+ Tụng kinh

+ Cầu An

+ Tam bảo, Tam thế Phật

+ Quy y, giữ giới

+ Nhiễu Tháp

+ Tụng chú

+ Công đức vật tài

+ Bố thí

+ Phóng sinh

+ Ăn chay

+ Nghe giảng Pháp

+ Ngồi thiền toạ

+ Ban Tổ

+ Các vị Phật, Bồ Tát

4. Đạo phật gốc

+ Tam Bảo và La hán

+ Quy y, giữ luật

+ Nghe giảng Pháp

+ Ngồi thiền chánh niệm 4 xứ

+ Thiền hành chánh niệm

+ Ăn chánh niệm

+ Khất thực

5. Các hoạt động du lịch

+ Vãn cảnh

+ Nhận biết Tam bảo thờ ai

+ Vấn an, thỉnh Pháp các Sư tăng ni

+ Thiền trà

+ Tham khảo lịch sử Chùa và môn phái

+ Nhận biết các Ban thờ cúng

+ Nhận biết tông phái Đạo Phật như Mật, Tịnh, Thiền….

+ Trồng cây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay