Hiện tại tuyệt vời

Hiện tại tuyệt vời

Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Khi tâm ta an trú trong hiện tại, ta thấy hoàng hôn, hoa nở, hoặc tiếng cười của trẻ thơ đều rất đẹp và mầu nhiệm. Thở vào, ta ý thức rằng ta đang còn sống. Thở ra, ta biết phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.