Tag Archives: vòng đồng tinh khiết

Cách đo cỡ tay cho Vòng Đồng Nguyên Chất

CÁCH ĐO CỠ TAY CHO VÒNG ĐỒNG

CÁCH 1: NẾU BẠN CÓ SẴN MỘT CHIẾC VÒNG TRÒN CỨNG Đặt ngang thước kẻ hoặc thước dây vào giữa vòng tại phần lớn nhất để lấy đường kính trong của vòng Ví dụ: Đường kính trong của vòng này là 5.2cm CÁCH 2: LẤY SỐ ĐO KHÍT TAY VÀ SO SÁNH VỚI BẢNG GỢI Ý Ở MỖI LOẠI VÒNG TRƠN […]

Nhắn tin
Gọi ngay