7 điều cần học suốt đời

✨ 1. “Học nhận lỗi” để thành tâm sám hối

Điều anh hùng của các bậc đại nhân

Nhược điểm nhận sai quấy biết giành phần

Mới xứng đáng người tu hành chân chánh

Người tầm thường khi lỗi lầm trốn tránh

Đổ cho người hòng chạy tội đã gây

Biết “nhận lỗi” đức khiêm tốn là thầy

Không nhận lỗi mới chính là đại tội.

✨2. “Học nhu hòa” mềm mỏng không lầm lỗi

Mới an lòng thanh thản được sống dai

Tâm nhu hòa như lưỡi dẻo và dài

Tiến bộ lớn khi nhu hòa được giữ

Răng tuy cứng không trọn đời lữ thứ

Phải xa lìa có khi tuổi còn non.

✨3. “Học nhẫn nhục” xử sự thật vuông tròn

Chuyện tuy to thành không nhờ hóa giải

Nhẫn một chút biển lặng trời an thái

Nhịn một lời thấy biển rộng trời cao

Dùng trí tuệ “nhẫn nhục” thật mạnh giàu.

✨ 4. “Học thấu hiểu” để được thông cảm nhau

Hầu giúp đỡ cho nhau cùng xóa sạch

Hết nghi ngờ tránh bao điều thử thách

Dứt mê lầm dừng hẳn chuyện thị phi

Khi thấu hiểu hòa kính có xa gì

Tâm hiểu thấu giúp thái hòa nhân thế.

✨ 5. “Học buông bỏ” sẽ nhẹ nhàng thân thể

Ôm làm gì để phải mãi còng lưng

Sống bao dung đừng chấp trước ngại ngừng

Tôn trọng nhau nhận lỗi người mới quý.

✨ 6. “Học cảm động” mới là người có trí

Thấy điểm ưu của người khác vui mừng

Điều không may chia sẻ chớ dửng dưng

Tâm Bồ Tát thương nhau niềm thông cảm.

✨ 7. “Học sinh tồn” sức khỏe ghi tâm khảm

Phải duy trì luyện tập khỏe thân tâm

Giúp gia đình bè bạn được yên tâm

Với thân nhân cũng trọn niềm hiếu lễ.

– Thích Viên Thành –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay