Sống có trách nhiệm trong Covid 19

TẠO NGHIỆP DO TÂM, CHUYỂN NGHIỆP DO TÂM

1 – Đã sinh ra ở cõi Ta – Bà người thì không ai tránh khỏi cảnh khổ Sanh Già Bệnh Chết. Ngoài ra còn phải chịu thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, là những cộng nghiệp chung

2 – Bệnh dịch COVID 19 xảy ra là một quả báo cộng nghiệp của toàn thế giới. Tuy nhiên cái gì có khởi đầu thì sẽ có ngày chấm dứt, đó là luật Vô Thường. Chúng ta hãy thành tâm giữ cho tâm mình thật thiện lành. Tất cả đều do Tâm tạo. Tâm hay tạo nghiệp Tâm hay chuyển nghiệp là đây!

3 – Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, đó là phước riêng của mỗi người. Không phải bất cứ ai cũng bị nhiễm đâu, người bị chết thì không nhiều so với số người bị nhiễm. Đó là do phước hết hay mạng căn hết. Bởi thế khi hoạn nạn thì chỉ có phước mới cứu được mình .

4 – Trong thời gian bệnh dịch còn hoành hành, thì chúng ta nên giữ tâm thiện lành, đoạn ác tu thiện cầu nguyện Chư Phật-Chư Bồ Tát gia trì. Hằng ngày bằng cách phóng sanh ,sám hối, niệm Phật, ăn chay, tụng Kinh, trì Chú Đại bi, lạy Phật thật nhiều .Hơn là hằng ngày cứ giữ lấy tâm lo sợ và nghĩ về bệnh tật.

Đối với một người bình thường, họ sẽ xem Covid-19 chỉ đơn thuần là tin tức, nếu nó không thực sự ảnh hưởng tới bạn bè và gia đình họ. – Hãy tỉnh thức, sống có trách nhiệm, biết thương mình & thương đời trong những lúc nguy nan..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay