Thiền sư Nhất Hưu: Mời áo ăn cỗ

Thiền sư Nhất Hưu ở Nhật Bản là vị thiền sư lỗi lạc và có nhiều đóng góp to lớn góp phần hưng thịnh nền Phật giáo Nhật Bản. Có nhiều câu chuyện về vị thiền sư kỳ đặc này nhưng câu chuyện sau đây làm tôi thấm thía nhất.

Một vị quan to trong triều Nhật chuẩn bị mở tiệc, và sai quản gia đến Chùa mời Thiền sư Nhất Hưu đến dự. Đến ngày tiệc diễn ra, thiền sư Nhất Hưu đến Phủ quan để dự tiệc theo lời mời. Tuy nhiên đến cổng, gia nhân không cho Ngài vào cửa vì lý do: quần áo của Nhất Hưu Hòa thượng quá cũ, quá đơn giản.

Không nói không giải thích, ngài Nhất Hưu quay về Chùa lấy bộ đồ đẹp nhất mà Vua cúng dường bận vào và quay lại bữa tiệc, đương nhiên là gia nhân nhà Quan Phủ đon đả mời ngài vào. Đến bữa tiệc, vì là bậc trưởng lão đạo cao đức trọng, ngài Nhất Hưu được ngồi ngồi ở vị trí cao nhất của bàn tiệc. Khi tiệc vừa bắt đầu, chẳng nói chẳng rằng ngài Nhất Hưu gắp thức ăn lia lịa, thậm chí cầm cả đĩa thức ăn đổ dồn vào hai ống tay áo trước con mắt kinh ngạc của quan khách. Và khi mọi người còn há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì, ngài Nhất Hưu thủng thẳng nói:

– Bữa tiệc này chủ nhân đâu phải mời Nhất Hưu mà mời cái cái áo của Nhất Hưu đấy chứ. Nếu mời Nhất Hưu thì khi Nhất Hưu đến mặc đồ gì, ăn vận ra sao thì cũng phải cho vào dự tiệc. Còn khi mặc đồ đẹp mới cho vào thì rõ ràng vì cái áo chứ đâu phải vì Nhất Hưu.

Câu chuyện nó là hiện thực cuộc sống: con người quan hệ, qua lại với nhau trên cơ sở bề ngoài mà ít thấy hoặc chưa biết thấy, chưa nhìn thấy giá trị bên trong của người khác. Chỉ có những bậc trí tuệ mới biết, thấy và làm điều này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: